<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">
x
afm2_vrijstelling_dubbel-1768x122

nl

  Ontvang direct meer informatie

  DGB is een groene projectontwikkelaar van hoogwaardige, grootschalige natuurprojecten met onafhankelijke verificatie. Wereldwijde megatrends stimuleren de vraag naar CO2-certificaten en ondersteunen onze groeimogelijkheden.

  Leer alles over beleggen in duurzame natuurprojecten en onze groene obligatie met een rendement van 8% per jaar. 

  arrow 1

  Ontvang nu het informatiepakket

  duurzam-investeren-green-obligatie

  Duurzame groene belegging met positieve impact op de natuur

  Financieel rendement met sociale en ecologische impact

  icon

  420 miljoen hectare

  31% van het aardoppervlak is bedekt met bossen, ongeveer 4,06 miljard hectare. Sinds 1990 is echter meer dan 420 miljoen hectare bos verloren gegaan. Wij herstellen de balans.
  icon

  1 miljoen diersoorten

  Wetenschappers stellen dat in 2050 meer dan 1 miljoen dier- en plantsoorten verloren zullen gaan. Dit betekent dat 1 op de 10 dieren en planten in 2050 zijn uitgestorven. Wij gaan dit tegen.
  icon

  1,6 miljard mensen

  Ontbossing en bosdegradatie hebben een impact op het leven van 1,6 miljard mensen die in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen. Een miljard van hen behoren tot de armste ter wereld. Onze projecten helpen.

  Groene belegging en kapitaalgroei op lange termijn voor onze beleggers

  Het business model van DGB is het opbouwen en duurzaam beheren van een gediversifieerde portefeuille van grootschalige natuurprojecten - bosherstel, natuurbescherming en het tegengaan van ontbossing. We ontwikkelen duurzame natuurprojecten en beheren een aantrekkelijke portefeuille van CO2-reductiecertificaten die inkomsten en vermogensgroei combineert. De nadruk ligt op projecten waarbij we een hoge positieve impact op het milieu kunnen combineren met economische winstgevendheid - volledig in eigen beheer of in samenwerking met geschikte partners.

  We ontwikkelen nadrukkelijk geen bossen om voor de houtkap, alleen voor natuurontwikkeling. Het verdienmodel ontstaat door de geverifieerde CO2-reductie die we hiermee realiseren. Deze benadering zorgt voor lange termijn kapitaalgroei en een korte termijn aantrekkelijk en duurzaam rendement op de belegging voor obligatiehouders.

  Duurzame en gediversifieerde portefeuille

  We ontwikkelen en beheren op dit moment 17 grootschalige projecten. 7 daarvan zijn onder beheer en 10 daarvan zijn in ontwikkeling. Hiermee beleggen obligatiehouders in een breed gespreide portefeuille van natuurprojecten.

  Maatschappelijke impact met financieel rendement

  Naast het financieel aantrekkelijke rendement van de obligaties, heeft groen beleggen een significant positief effect op de lokale economie en lokale bevolking.

  Goed voor de planeet en voor uw portfeuille

  Waarom duurzaam beleggen in de groene obligaties?

  "De vooruitzichten voor de markt van CO2-reductie is robuust en veelbelovend, gebaseerd op projecties van verschillende vooraanstaande instellingen. De verwachte groei van de ligt tussen de $10 miljard en $100 miljard tegen 2030. Deze aanzienlijke groeitrend wordt voornamelijk aangedreven door het stijgende aantal bedrijven dat net zero doelstellingen stelt en de toename in vraag naar CO2-reductie. EY, McKinsey en BCG, samen met Morgan Stanley, verwachten allemaal een veelvoudige groei. Ik ben het volledig met de analisten eens."

  Screenshot at Jun 01 12-47-24
  Selwyn Duijvestijn
  Chief Executive Officer

  "Stijgende vraag naar CO2-reductie: Het toenemende belang van CO2-reductiecertificaten voor het bereiken van net zero doelstellingen heeft geleid tot een verhoogde vraag, met name naar natuurprojecten. Organisaties zoals JP Morgan, Microsoft en Apple investeren aanzienlijk in hoogwaardige natuurprojecten. Deze trend wordt versterkt door nieuwe richtlijnen voor net zero van het Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, wat de markttransparantie verbetert en de groei zal stimuleren"

  Screenshot at Jun 01 12-47-07
  Thomas Donia
  Chief Operating Officer

  Onze projecten samengevat in feiten en cijfers

  47.6+

  miljoen bomen worden geplant

  82.000

  hectare land wordt hersteld

  45.2+

  miljoen ton CO2 zal worden vastgelegd

  600+

  banen worden gecreëerd

  300,000

  efficiënte kooktoestellen worden verspreid

  Ontvang direct het informatiepakket en ontdek hoe u kunt profiteren van 8% rendement per jaar met onze groene obligaties.

  Sociale en financiële investeringen

  Hoe worden projecten geverifieerd?

  Een belegging in bosbouw- en natuuroplossingen met DGB als grootste projectontwikkelaar in Nederland, kan aantrekkelijk rendement op de lange termijn bieden door een combinatie van onze aanzienlijke expertise en de robuuste onderliggende kenmerken van de activa.

  1

  Haalbaarheidsstudie

  Een team van ecologen en biologen doet een haalbaarheidsstudie op het land.

  2

  Project ontwerp

  Projectmanagers ontwerpen het project en stellen scope en tijdlijnen op.

  3

  Verified Carbon Standard

  Het projectplan wordt ingediend voor verificatie.

  4

  Verkoop CO₂-reductiecertificaten

  De CO₂-compensatie is geverifieerd en kan worden verkocht als CO₂-reductiecertificaten.

  Investeer bij ons

  Doe met ons mee aan de projecten

  Dutch Green Business is 's werelds eerste beursgenoteerde, speciaal gebouwde bedrijf dat zich richt op CO2-compensatie en -behoud, en is een grootschalige projectontwikkelaar voor CO₂-vastlegging die gespecialiseerd is in het produceren van CO2-compensaties van op duurzaamheid gebaseerde natuurprojecten.

  Het bos is niet van één persoon maar van vele mensen. Een beursgenoteerd bedrijf met veel bos als activa is de beste manier om tot een economisch haalbare oplossing te komen zodat mensen samen kunnen werken om de planeet te redden.

  Als vertrouwde partner kan u naar netto nul leiden met een duidelijke transparante en sterke investeringsmogelijkheid.

  Investor Deck Index

  Tijdlijn van projecten en verwacht rendement
  Snel groeiende CO₂-compenserende prijzen
  Uitbreiding van het bewustzijn van klimaatneutraliteit
  Geavanceerde technologie voor herbebossing
  Bewaken van de projecten en risicoplannen
  Bebossingsmethodologie
  Validatieproces

  Veelgestelde vragen

  Wat is CO₂-compensatie precies?

  Individuen en bedrijven over de hele wereld erkennen het belang van het verminderen van hun CO₂-uitstoot. Als gevolg hiervan verkleinen velen van hen hun ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en andere maatregelen. Vaak is het voor deze entiteiten echter niet mogelijk om hun doelstellingen te halen of hun CO₂-voetafdruk volledig te elimineren, althans niet op korte termijn met alleen interne reducties. Ze hebben een flexibel mechanisme nodig om deze ambitieuze doelen te bereiken en de CO₂-markt te betreden. 

  Door gebruik te maken van de CO₂-compensatie kunnen entiteiten hun uitstoot neutraliseren of compenseren door CO₂-compensatie die is gegenereerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen elders verminderen, in te trekken. Het is natuurlijk van cruciaal belang om ervoor te zorgen of te verifiëren dat de uitstootvermindering die door deze projecten worden gegenereerd, daadwerkelijk plaatsvinden. 

  Bedrijven en particulieren willen graag bijdragen aan hun leefomgeving. Om deze bereidheid om te zetten in uitvoering, maakt natuurcompensatie en vooral CO₂-compensatie natuurcompensatie eenvoudig en bieden zij een passend, flexibel compensatiesysteem. 

  Hoewel er vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) interesse is om bij te dragen aan natuurbehoud, is deze interesse het afgelopen jaar toegenomen vanwege de noodzaak om de CO₂-uitstoot te verminderen en te compenseren. CO₂-compensatie gebeurt op verplichte basis, maar ook op vrijwillige basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

  Hoe verifieert DGB haar compensatie(projecten)?

  DGB verifieert haar CO₂-compensatie volgens methodes van VCS. Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige CO₂-compensatieprogramma. Bijna 1.700 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 630 miljoen ton CO₂- en andere broeikasgasuitstoot uit de atmosfeer verminderd of verwijderd. 

  Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkrachtprojecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) en andere. 

  De VCS-norm legt de regels en vereisten vast waaraan alle projecten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Alle VCS-projecten zijn onderworpen aan bureau- en veldaudits door zowel gekwalificeerde onafhankelijke derden als Verra-personeel om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan en dat de methodologieën correct worden toegepast.

  Projecten worden beoordeeld aan de hand van een technisch verantwoorde kwantificeringsmethode voor broeikasgasemissiereductie die specifiek is voor dat projecttype.

  Hoe zorgt DGB ervoor dat een project daadwerkelijk impact heeft?

  DGB controleert al haar projecten op additionaliteit, duurzaamheid en niet-lekkage. 

  • Additionaliteit: additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO₂ vastlegt dan in een 'business as usual'-scenario. Het project moet aantonen dat de koolstofvastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.
  • Duurzaamheid: Duurzaamheid vereist dat verbeteringen voor de verwijdering van broeikasgassen gedurende maximaal 100 jaar moeten worden gehandhaafd. Om de duurzaamheid aan te tonen, moet elk project gedurende de looptijd van het project (~25 jaar) om de zes jaar een externe verificatie van inventarisrapporten en een locatiebezoek ondergaan.
  • Niet-lekkage: Lekkage van CO2-compensatieprojecten vindt plaats wanneer de reductie van broeikasgassen in het ene gebied resulteert in een onbedoelde toename van de uitstoot van broeikasgassen op een andere locatie. Projectmanagers moeten aantonen dat hun project geen buitensporige lekkage veroorzaakt, waardoor in wezen de toename van de verwijdering van broeikasgassen uit hun project wordt weggevaagd. 

  Wat is vrijwillige CO₂-compensatie?

  De vrijwillige markten zijn de algemene naam voor alle vrijwillige geverifieerde compensaties voor CO₂-uitstootvermindering. De belangrijkste doelstelling voor het verwerven van Verified Emission Reduction (VER) credits is het neutraliseren van de CO2-voetafdruk, voornamelijk gemotiveerd door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

  De vrijwillige CO₂-compensatiemarkt stelt particuliere investeerders, overheden, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven in staat vrijwillig CO₂-compensatie aan te schaffen om hun uitstoot te compenseren. Bedrijven die niet in staat zijn hun uitstoot te verminderen, kunnen CO₂-compensaties kopen bij geverifieerde leveranciers om hun uitstoot te compenseren.

  Wat zeggen analisten over de toekomstige omvang van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie?

  Naarmate de inspanningen om de wereldeconomie klimaatneutraal te maken toenemen, zou de vraag naar vrijwillige CO₂-compensatie kunnen blijven stijgen. Op basis van de vermelde vraag naar CO₂-certificaten, vraagprognoses van experts die door de TSVCM zijn onderzocht en het volume aan negatieve emissies dat nodig is om de emissies te verminderen in overeenstemming met het doel van 1,5 graad opwarming, schat McKinsey dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO₂-compensatie kan oplopen tot wel 1,5 tot 2,0 gigaton CO2 (GtCO2) in 2030 en tot 7 tot 13 GtCO2 in 2050.

  Afhankelijk van verschillende prijsscenario's en hun onderliggende drijfveren, zou de marktomvang in 2030 tussen de $5 miljard en $30 miljard aan de lage kant en meer dan $50 miljard aan de hoge kant kunnen zijn. terwijl de primaire markt van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie tegen 2030 naar verwachting tot €100 miljard waard zal zijn.

  De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM), gesponsord door het Institute of International Finance (IIF), schat dat de vraag naar CO₂-compensatie tegen 2030 met een factor 15 of meer en tegen 2050 met een factor 100 kan toenemen.

  Wat is de prijs voor een CO₂-compensatie op de vrijwillige CO₂-markt?

  De prijs van 1 ton CO₂ verschilt per type CO₂-compensatie en verandert afhankelijk van de achterliggende projecten. De belangrijkste factoren om de prijs van een CO₂-compensatie vast te stellen zijn:

  • Type (bebossing/herbebossing, vermeden gesprek of verbeterd bosbeheer)
  • Levensduur (jaar van compensatie)
  • Additionaliteit (additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO2 vastlegt dan in een 'business as usual' Het project moet aantonen dat de CO₂-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.)
  • Locatie
  • Communautaire aspecten 
  • Biodiversiteitsaspecten

  Het grootste verschil is tussen compensaties van het vermijdingstype en compensaties van het verwijderingstype. Beide compensaties zijn uiterst belangrijk voor natuurbehoud - compensaties voor vermijding zorgen voor het bestaan ​​van meer uitstootefficiënte bedrijven, terwijl verwijderingscompensaties de opslagcapaciteit van de aarde vergroten tot buiten onze natuurlijke wilde bossen en tuinen.

  Welke bedrijven compenseren hun CO₂-emissies via vrijwillige CO₂-compensatie?

  DGB roept bedrijven en organisaties wereldwijd op om gezamenlijk actie te ondernemen op het gebied van natuur, biodiversiteit en ecosysteemherstel. De Group dringt er bij iedereen op aan om samen te werken aan een veilige en gezonde planeet voor de volgende generaties. 

  DGB stelt zich een verbonden wereld voor waar samenwerking tussen toonaangevende bedrijven en organisaties kan helpen bij het behoud van onze kostbare planeet en dieren in het wild. 

  Hieronder hebben we geweldige casestudies geschetst van bedrijven die hun CO₂-uitstoot compenseren via de vrijwillige CO₂-markten:

  Beleggen in duurzaamheid met 8% rendement

  Leer meer over groen spaardeposito en duurzaam beleggen met 8% rendement.